Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 24 november, 2022 - 15:39Uppdaterad: torsdag, 24 november, 2022 - 17:20

Eriksson bygg bestrider Smakbyns stämning

I april nästa år ska striden mellan Smakbyn och Eriksson bygg avgöras i Ålands tingsrätt.

Som Ålands Radio har rapporterat stämde Nordiska matkompaniet, som driver Smakbyn, i mars i år sin tidigare entreprenör Eriksson bygg för brister i byggnaden. Nordiska matkompaniet kräver närmare 400.000 euro i ersättning för felaktigheter som de menar beror på entreprenörens grova försummelse. De menar att bristerna har påtalats och att löfte om åtgärder givits men att så inte skett.

Eriksson bygg bestrider Nordiska matkompaniets yrkanden både till grund och belopp. Skulle rätten anse att byggföretaget har ett ansvar menar de att ersättningen ska jämkas till 0 euro på grund av de omständigheter som rått. De menar att Nordiska matkompaniet har försuttit möjligheten att åberopa en eventuell brist men att inga fel i deras prestation heller har förekommit. Brister i byggnaden beror på normalt slitage, felaktig användning av byggnaden och försummat underhåll, menar de.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »