Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 2 juni, 2021 - 11:07Uppdaterad: onsdag, 2 juni, 2021 - 17:16
  • Bengt Eriksson, vd på Eriksson Bygg Ab. Arkivfoto.

Eriksson Bygg Ab ifrågasätter direktupphandling

Varför fick inte Eriksson Bygg Ab lämna offert på flyttande av den avloppsledning i Västra hamnen som rubbades när Viking Grace gick på grund i vintras?

Det undrar bolaget som nu skickat ett brev till stadens infrastrukturnämnd. I brevet skriver vd Bengt Eriksson att han informerats om att infrastrukturavdelningen direktupphandlat arbetet, trots att arbetet beräknas kosta mer än vad en tjänsteman har rätt att direktupphandla.

Eriksson skriver att hans bolag är det ledande anläggningsföretaget i regionen, att de har snabb beredskap att infinna sig på brådskande uppdrag och att de har ett flertal offentliga kunder som till exempel Mariehamns hamn, landskapsregeringen, Finska sjöfartsverket, Eckerö linjen och Långnäs hamn.

- Vi har därför svårt att förstå att inte vi skulle tillfrågas om offert i ett sådant här ärende, skriver Bengt Eriksson som ber att nämnden ska förklara varför så inte skett.

I Åland idag kommenterade infratstrukturnämndens ordförande Julia Birney kritiken.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »