Publicerad: tisdag, 18 februari, 2020 - 17:07Uppdaterad: tisdag, 18 februari, 2020 - 17:36
  • Skärgårdsfärja. Foto: ÅRTV

”Enklare regler” ska underlätta bokningar

Skärgårdstrafikens bokningsregler ska bli enklare och mer överskådliga. Idag startade landskapsregeringen ett projekt kallat ”Enklare regler” där skärgårdsborna, Ålands näringsliv och Visit Åland ska få medverka till att bokningsreglerna blir både enklare och bättre anpassade till olika kundgrupper.

Reglerna som finns är svåra att förstå och överblicka säger infrastrukturminister Christian Wikström (ObS).

-De bokningsregler som gäller idag har växt fram under flera års tid. Reglerna ska bli tydliga och ändamålsenliga, säger han.

Nu ska kommunerna få utse representenater till referensgruppen. De nya reglerna ska börja gälla från och med år 2022.
-Bokningsreglerna fastställs vid årsskiftet och det här hinner inte bli klart till närmaste årsskifte, säger Christian Wikström.

Första steget i projektet är att ta fram ett första, grovt utkast till nya regler. Därefter ska referensgruppen och allmänheten få granska utkastet och komma med synpunkter och förslag.