Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 8 april, 2010 - 13:11Uppdaterad: tisdag, 30 augusti, 2016 - 10:22

Enkel fråga om drivgarnsfiske

Varför har de åländska yrkesfiskarna inte kompenserats för förbudet att fiska lax med drivgarn? De undrar lagtingsledamot Fredrik Karlström i en så kallad enkel fråga i lagtinget. Drivgarnsförbudet trädde i kraft för drygt två år sedan och yrkesfiskare i intilliggande regioner har enligt Fredrik Karlström fått kompensation i form av stöd för att avveckla fisket. Drivgarnsfisket var en huvudsyssla för flera båtar och en viktig del av fiskerinäringen innan förbudet infördes, menar Karlström. Landskapsregeringen har nu tio dagar på sig att ge ett svar på frågan i lagtinget.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »