Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 4 mars, 2024 - 16:44Uppdaterad: måndag, 4 mars, 2024 - 16:55
  • Bild från Ålands näringslivs enkät.

Enkät om skattegränshanteringen

Ålands näringsliv vill att företag svarar på en enkät om skattegränshanteringen och samtidigt delar med sig av de problem och utmaningar som man upplever att finns med handel över skattegränsen. 

Syftet med enkäten är att ge Ålands näringsliv underlag för att komma med förslag på möjliga lösningar för att underlätta skattegränsproblematiken. 

Enkäten finns på Ålands näringslivs hemsida och är öppen till den 18 mars. 

Enkäten finns här.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »