Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 16 september, 2022 - 10:42Uppdaterad: tisdag, 13 december, 2022 - 09:38

Enkät om skärgårdstrafiken genomförs

Konsultföretaget Blue Advisory Group genomför just nu en enkät om skärgårdstrafiken på Åland.

Den riktar sig till fastboende och semesterfirare på Åland och man vill samla in kunskap och åsikter om trafiken för att kunna sammanställa och utvärdera hur skärgårdstrafiken uppfattas i dag och kan utvecklas. Enkäten är en del av den omställningsplan för skärgårdstrafiken som landskapsregeringen håller på och tar fram. Åland har som mål att vara klimatneutralt till senast år 2035 och växthusgaserna ska ha minskat med 80 procent år 2030 jämfört med år 2005. För att uppnå det krävs exempelvis att man ställer om till mer miljövänliga alternativ, vilket har en direkt inverkan på till exempel skärgårdsfärjorna på Åland.

Enkäten finns att ta del av bland annat i Facebookgruppen Turismen på Åland.

 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »