Publicerad: onsdag, 2 oktober, 2019 - 14:09Uppdaterad: onsdag, 2 oktober, 2019 - 17:23
  • Jörgen Petterssom anser att landskapet måste ta fasta på Ålands potential inom sjöfartsutbildning. Foto: Felix Quarnström.

"Enhetlig åländsk sjöfartsutbildning kan bli världsbäst"

Slå ihop de tre nuvarande sjöfartsutbildningarna till en som drar åt samma håll. Det säger Jörgen Pettersson, som för landskapets räkning utrett Högskolans bolagisering och sjöfartsutbildningarnas framtid.

Pettersson anser att den kunskap, de resurser, de förutsättningar och den lagstiftningsbehörighet i utbildningsfrågor som finns på Åland har en potential som landskapet måste ta fasta på.
- Man har just investerat väldigt mycket pengar i en ny simulator, vi har Michael Sars och vi har utbildat sjöfarare sedan 1800-talet. Alla ingredienser finns, men utbildningarna har inte alltid dragit åt samma håll och ibland behandlat varandra som konkurrenter, med följden att sjöfartsutbildningen som helhet och till viss del eleverna blivit lidande, säger Pettersson.
Rapporten väntar för närvarande på att vinna offentlighet, och Pettersson hoppas att landskapet redan till årsskiftet ska kunna börja implementera det nya systemet.