• Stadsstyrelsens ordförande Tage Silander.
Tage Silander intervjuas av Nina Smeds
Publicerad: torsdag, 7 november, 2019 - 22:00, uppdaterad: torsdag, 7 november, 2019 - 22:00

Enerexits extra bolagsstämma skjuts upp igen

Stadsstyrelsen har ännu inte fått klart med nya styrelseledamöter till Mariehamns Enerexit Ab och den extra bolagsstämman som var inplanerad att hållas i morgon, fredag, skjuts upp några dagar.

-Det har varit diskussion om tjänstemän inom stadens förvaltning, men det kan bli jävsproblem så vi har backat, säger stadsstyrelsens ordförande Tage Silander (MSÅ).

Nu försöker man med samarbete med Mariehamns energi, som Enerexit arbetar åt med avyttring av dieselmotor och rengöring av grotta. Allt pappersarbete, med revisionsrapport och rapport över hur styrelsen arbetat, eller ”rapport över faktiska iakttagelser”, som man skriver i stadsstyrelsen protokoll, är klart. Man har en bra bild av vad som har hänt säger Tage Silander. Det är inte i dagsläget aktuellt att fundera på repressalier för styrelseledamöterna i Enerexit, utan fokus är på att hitta ny styrelse, sköta administrationen och vidta åtgärder för miljöhanteringen av grottan.

-Orsaken till styrelsebytet är att ledamöterna varit operativa samtidigt som de bestämt vad man ska göra. Och det är det vi vill skilja åt, säger Tage Silander.

 

Fler Nyheter

Näringsministern vill bygga förtroende hos jordbrukare

Veronica Thörnroos:
Tre av ministrarna i den nya regeringen har inte tidigare suttit som ledamöter i lagtinget. - Det är inte en absolut förutsättning att ha suttit i Ålands lagting för att ingå i en regering. Vi har haft ett flertal ministrar tidigare som inte heller ingått i lagtinget tidigare, säger det tillträdande lantrådet Veronica Thörnroos (C).

Thörnroos har presenterat sina ministrar

Veronica Thörnroos presenterar de nya ministrarna och deras ansvarsområden:
Veronica Thörnroos (C) har presenterat ministrarna i den kommande landskapsregeringen.

Skyddsföreskrifter för dricksvattentäkter fastslagna

Nyhetsnotisen i ljudformat:
Landskapet fastslår nu allmänna skyddsföreskrifter för dricksvattentäkter som ska användas vid fortsatt vattenskyddsarbete och när nya vattenskyddsområden upprättas eller befintliga uppdateras.

Ålands radio och Ålands judoklubb får Rädda barnen-pris

Pristagarna intervjuas av Owe Sjöblom
Ålands radio och Ålands judoklubb är årets pristagare av Rädda barnens pris som sedan tio år tillbaka delas ut på barnkonventionens dag den 20...

Ändrad projekteringsordning ska ge billigare broutbyte

Landskapsregeringen beviljar mer pengar för tilläggsarbete i projekteringen för flera broar i broutbytesprogrammet. I och med det ökar budgeten för Djurholmsbron, bron över Långholmsströmmen, Kastörsbron, Askörsbron och Dånösundsbron med ca 50 000 euro per bro.

Omsorgsförbundet minskar sin budget

Förbundsfullmäktiges ordförande Petter Johansson:
Omsorgsförbundets budgetförslag för 2020 bantas med 100.000 euro. Det beslöt förbundsfullmäktige under sitt senaste möte. Mariehamns stads önskemål var att kostnadsökningen jämfört med 2019 inte skulle överstiga 1,5 procent.

Stina Wollter kommer till litteraturdagarna

Nyhetsnotisen i ljudformat:
Den svenska konstnären, författaren och radioprataren Stina Wollter kommer till Mariehamns litteraturdagar i mars, det skriver arrangörerna i ett...

Ministrarna presenteras 14:30

Regeringsbildare Veronica Thörnroos (C) presenterar ministrarna i den kommande landskapsregeringen i dag klockan 14:30.

Den genomsnittliga inkomstskattesatsen på Åland ökar

Den genomsnittliga åländska inkomstskattesatsen för 2020 blir 17,44 procent, en ökning från föregående år med 0,06 procentenheter.