Publicerad: fredag, 22 november, 2019 - 05:51Uppdaterad: fredag, 22 november, 2019 - 11:39
  • Jörgen Pettersson är en av de nya styrelsemedlemmarna i Enerexits Ab

Enerexit får ny styrelse

RÄTTAD VERSION! Mariehamns energis vd Per Eriksson, styrelseordförande Jörgen Pettersson och viceordförande Anneli Karlberg blir nya styrelsemedlemmar i Mariehamns Enerexit Ab på bolagsstämman som hålls i dag

Slutmålet är att Mariehamns Enerexit ska tas över av Mariehamns Energi. Det beslöt stadsstyrelsen i går torsdag. Stadsstyrelsen bordlade däremot att Mariehamns Enerexit tas över av Mariehamns energi för en euro. Orsaken till att man vill ha en övergång förklarar stadsstyrelsens ordförande Tage Silander (MSÅ) med att det är där det hör hemma.

-Det är i Mariehamns Energis intresse att det avyttras på rätt sätt, säger han.

Enerexits skulder måste ändå betalas men då är det Mariehamns Energi som måste hantera dem. Stadsstyrelsens samarbete och kontroll över Mariehamns energi har varit god, men inte över Enerexit eftersom tanken var att bolaget hade en specifik uppgift och sedan skulle läggas ner.

- Det har gjort att med en sådan specifik uppgift har det inte behövts vara lika mycket daglig kontakt som till stadens andra bolag. Men i efterhand kan man säga att kontakten borde ha varit intimare och oftare, säger Tage Silander.