Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 13 juni, 2022 - 12:52Uppdaterad: måndag, 13 juni, 2022 - 14:02
  • Elever vill att mobilförbudet i högstadiet slopas. Arkivfoto.

Elever vill slopa mobilförbud

Mobilfri grundskola bör slopas för årskurs 7-9, för årskurs 1-6 kan mobilfri grundskola fortsätta.

Det är den samstämmiga åsikten som elevråden i Mariehamn framför i en skrivelse till stadens bildningsnämnd. I morgon tisdag ska bildningsnämnden diskutera frågan. Bakgrunden är att bildningsnämnden 2018 bestämde att eleverna skulle lämna in mobilen till skolan på morgonen och hämta ut den vid skoldagens slut. Då skolan inte hade laglig rätt att kräva detta fungerade regeln sisådär, och inför det senaste skolåret beslöt nämnden att skolan fortsättningsvis skulle vara mobilfri men att mobilerna inte behöver samlas in under skoltid, vilket enligt bildningschefens beredning lett till att eleverna använder mobilerna i smyg. Bildningschefen presenterar först på mötet i morgon ett förslag till nämnden om hur man ska gå vidare med frågan, men av beredningen framgår det att det finns såväl för- som nackdelar med att låta eleverna ha mobilerna i skolan.
 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »