Publicerad: måndag, 1 april, 2019 - 13:43Uppdaterad: måndag, 1 april, 2019 - 17:27
  • Enligt undersökningen tar sig 78 % av grundskoleleverna i staden sig till skolan med hållbara färdmedel. På bilden Övernäs högstadieskola. Foto Owe Sjöblom.

Elever tar sig till skolan på ett hållbart sätt

Grundskoleeleverna i Mariehamn reser hållbart till och från skolan, det visar en resvaneundersökning som Mariehamns stad har gjort.

Av grundskoleeleverna som valde att delta i studien reste 78% med hållbara färdmedel, medan 21% av grundskoleleverna får skjuts i bil till skolan av föräldrarna. Många av grundskoleleverna kände sig osäkra när de tog sig till och från skolan. Det berodde t.ex. på avsaknad av gångbanor, hög hastighet, dålig sikt, osäkra områden i närheten av skolan och osäkra övergångsställen. Gång-och cykelbanor önskades både vid t.ex Nabbvägen men också längs Svibyvägen ut mot Apalängen. Eleverna önskade också fler skolpoliser. Tunnlar eller broar för gång och cykeltrafik önskades över Västra Ytternäsvägen. Också området mellan Västra-/ Östraskolgatan bör ses över, enligt de svarande. Bland annat bör belysningen ses över så att eleverna ska känna sig trygga.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »