Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 10 december, 2018 - 11:09
  • Stadens miljösamordnare Ulf Simolin. Arkivfoto: Sara Lindroos.

Elbussar hellre än miljödiesel

- Det bästa hållbara alternativet för stadens kollektivtrafik är att förbereda den för eldrift. De skriver Mariehamns miljösamordnare Ulf Simolin i ett utlåtande till infrastrukturnämnden.

Anledningen är att Viking Line Buss Ab har föreslagit att man skulle byta till samma förnyelsebara bränsle i stadens kollektivtrafik som i landsortsbussarna. För stadens del skulle det leda till en merkostnad om cirka 7.000 euro per år enligt det avtal staden har med bussbolaget.

Men Ulf Simolin förordar inte det föreslagna bränslet eftersom det innehåller en restprodukt som uppstår i livsmedelsindustrins produktion av ätbar palmolja. Enligt miljösamordnarens utlåtande är det bästa hållbara alternativet att förbereda stadens kollektivtrafik för eldrift. Den linjen väljer också infrastrukturdirektör Kai Söderlund som föreslår att nämnden inte ska betala extra för det nya bränslet.

Nuvarande avtal om kollektivtrafiken gäller till och med i maj 2020 och som vi berättat tidigare i Ålands Radio finns pengar i landskapsbudgeten för att planera en laddstation för elbussar i Mariehamn.

 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »