Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 15 januari, 2021 - 13:46Uppdaterad: fredag, 15 januari, 2021 - 17:29
  • Foto: Malin Henriksson, ÅRTV

Ekonomiskt osäker framtid för rederibranschen

Rederibranschen ser försiktigt positivt på framtiden visar Rederibarometern som offentliggjordes i går.

I barometern får de finländska rederierna årligen ge sin uppfattning om utvecklingen i branschen.

Ålands landskapsregeringen är en av beställarna av barometern. Näringsavdelningens avdelningschef Linnéa Johansson säger att resultatet kan tolkas på olika sätt.

-Man ska komma ihåg att det finns parametrar som går åt olika håll. Vissa går uppåt, men vi är på en väldigt låg nivå. Det finns fortfarande en stor osäkerhet säger hon.

För landskapsregeringens del saknas många verktyg för att stötta rederinäringen eftersom det är till stora delar riksbehörighet.

-Men eftersom sjöfarten är så viktig för Åland har landskapsregeringen möjlighet att ha synpunkter på den politik som förs på nationell nivå, säger Linnéa Johansson.

En fördel är att det offentliga Åland inte behövt betala för transporter.

-Upplägget är att på kommersiella villkor har vi haft goda transporter till och från Åland, säger Linnéa Johansson.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »