Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 6 oktober, 2022 - 16:15Uppdaterad: torsdag, 6 oktober, 2022 - 17:51
  • Det väntar tuffa ekonomiska tider enligt Åsub. Arkivbild.

Ekonomisk översikt visar pressat läge

Återhämtningen från pandemin bromsar in och både hushåll och företag pressas. Det visar Ålands statistik och utredningsbyrå, ÅSUBs, ekonomiska översikt för hösten 2022 som presenterades i dag.

Enligt översikten är troligtvis även en negativ utveckling att vänta det kommande året. Bidragande är kostnadsökningar som leder till minskad efterfrågan från hushållen som i sin tur leder till att företagen får en mindre efterfrågan, samtidigt som de också pressas av ökade kostnader, säger Johan Flink, utredare på ÅSUB.

De åländska hushållen drabbas olika hårt av läget beroende på inkomster, uppvärmningssätt av hushållet och storleken på hushållets lån, berättar Johan Flink.

Låginkomsttagare lägger en stor del av sina disponibla inkomster till basbehov som mat, transport och boende jämfört med medel- eller höginkomsttagare. Möjligheterna att hantera de ökade kostnaderna är betydligt sämre med lägre inkomster.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »