Publicerad: onsdag, 4 december, 2019 - 06:33Uppdaterad: onsdag, 4 december, 2019 - 17:31
  • Katarina Halme-Wiklund vid utbildningsbyrå. Foto: Martina Eriksson.

Egen Pisaundersökning kan bli aktuell

En egen Pisaundersökning för Åland kan bli aktuell i framtiden. Det berättar Katarina Halme-Wiklund, specialsakkunning vid utbildningsbyrån, med anledning av att resultaten för Pisaundersökningen presenterades igår.

Pisaundersökningen kartlägger med tre års intervaller 15-åriga ungdomars kunskaper i läskunnighet, matematik och naturvetenskapliga ämnen. I dagsläget är Åland en del av Finland i Pisaundersökningarna och i årets undersökning deltog två åländska skolor.
- Nu väljs skolor slumpmässigt ut att delta i undersökningen och det har hittills alla omgångar blivit två skolor från Åland. Det finns en tanke kring att vi kunde köpa in så att alla skolor på Åland kunde delta för att få en mera tillförlitlig överblick över hur det ser ut i den åländska skolan. Vi skulle gärna se hur Åland ligger till för att kunna skriva styrdokument som läroplan och andra viktiga dokument för att kunna stöda skolan i rätt riktning, säger Katarina Halme-Wiklund.
Finland är liksom tidigare år i topp bland länderna som deltar i Pisaundersökningen men över tid har resultaten försämrats bland annat gällande läskunnighet.