Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 25 januari, 2023 - 06:47Uppdaterad: onsdag, 25 januari, 2023 - 10:18

Egen åländsk JK kunde vara bra - men riksmyndigheternas befogenheter får inte begränsas

En åländsk justitiekansler, JK, med behörighet att granska frågor inom självstyrelsens ramar kunde vara bra, men befogenheterna för rikets justitieombudsman och justitiekansler kan inte begränsas, säger justitiekansler Tuomas Pöysti.

Bland annat vicelantrådet Harry Jansson (C) har tidigare fört fram åsikten om att Åland skulle behöva en egen justitiekansler. En orsak som nämnts är att det tar orimligt lång tid för JK eller JO att avgöra åländska frågor då de måste sätta sig i den åländska lagstiftningen. Så är inte fallet, säger Tuomas Pöysti. Däremot beklagar han att det ofta, oavsett ärendets härkomst, tar för lång tid innan ett avgörande ges eftersom arbetsmängden är stor och resurserna knappa.

Upprättandet av en åländsk JK är enligt Tuomas Pöysti en fråga för landskapet men han tror att det kan vara en bra lösning om det görs på rätt sätt. Det går dock inte att begränsa JK och JO:s befogenheter.

- Om Åland har ett fungerande system inom självstyrelsen och det skulle komma in ett klagomål inom det så kan vi skicka klagomålet till den myndigheten, säger han.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »