Publicerad: onsdag, 18 september, 2019 - 17:45
  • Finns det ett behov av samordning för fisketransporter? Arkivbild: Owe Sjöblom

Efterlyser samordning av fisketransporter

Finns det konkreta planer på en lösning där inte alla fiskare själva måste transportera sin fisk till Mariehamn?

Den frågan ställde Mikael Lindholm (C) till vicelantråd Camilla Gunell (S) under dagens frågestund i lagtinget.

Mikael Lindholm menar att situationen idag där fiskarna själva måste åka in till Mariehamn med sin fångst avskräcker dem som fiskar småskaligt.

-Ur ett miljöperspektiv skulle det vara vara bättre med en bil som far runt och samlar upp fisken, sade Mikael Lindholm.

Camilla Gunell svarade att landskapsregeringen har diskuterat att finansiera ett projekt för insamling av fisk. Men hon sade samtidigt att initiativet bör komma från fiskarna och uppköparna själva.