Publicerad: tisdag, 14 januari, 2020 - 16:01Uppdaterad: tisdag, 14 januari, 2020 - 17:16
  • Mjölkbonden Kristoffer Lundberg och fabrikschef Christer Söderström. Foto: Kjell Brändström, ÅRTV
  • Foto: Kjell Brändström, ÅRTV

Effektivare biogasanläggning i Haraldsbyfabriken

Med en effektivare rötningsprocess i biogasanläggningen kommer Chipsfabriken i Haraldsby att fördubbla sin biogasproduktion.
- Idag producerar vi 650 000 kubik biogas, med det här kommer vi att producera det dubbla, säger fabrikschef Christer Söderström.

För en effektivare rötning i anläggningen tillsätts kogödsel som levereras av mjölkbonden Kristoffer Lundberg på Haga kungsgård.
- Jag för hit en typ av gödsel och får tillbaka mer och ett betydligt bättre gödsel som under tiden har effektiviserat fabrikens biogasanläggning. Det blir en win-win för mig, för fabriken och framförallt för miljön, säger Kristoffer. Cirka 20 ton gödsel per dygn beräknas anläggningen behöva.
Ytterligare kommer fabriken i Haraldsby att transportera 100 000 kubikmeter renat processvatten till Haga Kungsgård, och med det minskas avloppsmängden till Lotsbroverken med 50 000 kubik.
- Det här kretsloppet och cirkulärekonomiprojektet minskar vår koldioxidbelastning med 20 procent och vi beräknas komma igång i slutet av 2020, säger Christer Söderström.