Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 10 april, 2024 - 20:49Uppdaterad: onsdag, 10 april, 2024 - 20:49

Effekter av pandemin märks fortfarande på arbetsmarknaden

Effekterna av pandemin och dess restriktioner märks fortfarande av på den åländska arbetsmarknaden, det skriver Ålands statistik- och utredningsbyrå, Åsub, i en rapport. 

I slutet av december 2023 var 679 personer arbetslösa eller permitterade enligt Åsubs arbetslöshetsstatistik. Av dessa var 289 kvinnor och 390 män. 

Enligt uppgifter från arbets- och näringsministeriet hade 74 kvinnor och 110 män, sammanlagt 184 personer, varit arbetslösa hela året. 
– Detta är en ökning med fem personer sedan år 2022. Antalet är fortfarande betydligt högre än nivån innan coronapandemin då det var 99 personer år 2019, skriver Åsub. 

Sammanlagt var det 1 447 personer som vid minst ett tillfälle under förra året varit arbetslösa eller permitterade. Det är en minskning från 2022 då antalet var 1 543 personer. 
– Men det är fortfarande lite högre än normalåret 2019 då antalet var 1 255 personer, skriver Åsub. 
 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »