Publicerad: måndag, 29 mars, 2010 - 13:13Uppdaterad: tisdag, 30 augusti, 2016 - 10:22

Eckerönämnd upplöses INTE

Näringsnämnden i Eckerö får inte som nämnden själv ville läggas ned eller vara vilande under 2010. Kommunfullmäktige har enhälligt beslutat att inte medge näringsnämndens ledamöter befrielse från sina förtroendevalda uppdrag. Motiveringen är att giltiga, individuella skäl saknas. Nämndledamöternas uppdrag omfattar därmed återstoden av den valda mandatperioden. Näringsnämnden är missnöjd med näringspolitiken i Eckerö, och anser att nämnden bara är ett spel för galleriet. Nämnden ville också spara pengar åt kommunen genom att inte hålla några fler möten i år med näringsnämnden. Men så blir det alltså inte.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »