Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 28 februari, 2024 - 10:27Uppdaterad: onsdag, 28 februari, 2024 - 15:42

Eckerökoncernens resultat för 2023 landar på 11,5 miljoner euro

Rederiaktiebolaget Eckerö visar upp ett resultat på 11,5 miljoner euro för 2023 då man presenterade sin bokslutskommuniké på onsdagen.  

Det är en förbättring jämfört med 2022, då räkenskapsperiodens resultat visade minus 12,7 miljoner euro.  

Bolagets omsättning under 2023 var 221,5 miljoner euro och kostnaderna uppgick till 203,8 miljoner, vilket båda var mer än föregående år. I kommunikén skriver man också att det totala antalet passagerare ökade med 20 procent under 2023 till drygt 3,1 miljoner, medan fraktenheterna ökade med 11 procent till drygt 176 000.  

Man föreslår nu att en dividend på 2,50 euro per aktie ska delas ut.  

Försäljningen av m/s Birka Stockholm, numera Birka Gotland, påverkade inte 2023 års resultat enligt bolaget, eftersom fartyget värderades till försäljningspris under det föregående årets räkenskapsperiod.  

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »