Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 11 mars, 2021 - 09:47Uppdaterad: torsdag, 11 mars, 2021 - 12:48
  • M/s Eckerö hade trafikuppehåll våren 2020. Arkivbild.

Eckerökoncernen gick 34 miljoner minus

Rederiaktiebolaget Eckerö gick knappa 34 miljoner back under 2020 visar bokslutet som presenterades i dag.

Omsättningen var knappa 120 miljoner euro, under 2019 var omsättningen just under 239 miljoner euro och det är naturligtvis pandemin som har påverkat. Räkenskapsperiodens resultat blev -33,8 miljoner euro, året innan gjorde Eckerökoncernen en vinst på 800.000 euro.

Året inleddes mycket positivt både gällande passagerar- och fraktmängder men redan i mars påverkades verksamhetsförutsättningarna starkt av pandemin. Den 15 mars ställdes trafiken in med såväl m/s Eckerö som m/s Birka Stockholm. M/s Eckerö sattes in i trafik igen den 26 juni. Förutsättningar för en fortsatt verksamhet i dotterbolaget Birka Cruises AB bedömdes inte föreligga och i juli togs beslutet att inte starta upp verksamheten på nytt. Koncernens samlade passagerarantal uppgick till 1,5 miljoner, vilket var 2 miljoner färre än under 2019.
På grund av rådande pandemi har närmare en tredjedel av personalen varit permitterad och/eller blivit uppsagd. Antalet anställda i koncernen var i medeltal under verksamhetsåret 826 personer, under 2019 var 1.238 personer anställda.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »