Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 22 oktober, 2021 - 22:00Uppdaterad: lördag, 23 oktober, 2021 - 12:45
  • ”Vi stöder bolagets ledning och styrelse fullt ut och är mycket tillfreds med den nyligen uppnådda finansieringen”, framför aktieägare som motsätter sig en emission.

Eckeröägare motsätter sig emission

Aktieägare som tillsammans representerar drygt 36,3 procent av aktierna i Rederiaktiebolaget Eckerö motsätter sig en emission, skriver Sven-Eric Carlsson i ett pressmeddelande.

Det är ett budskap som de idag har framfört till koncernens styrelse.

De menar att en emission i nuläget varken är i bolagets eller aktieägarnas intresse.

”Vi stöder bolagets ledning och styrelse fullt ut och är mycket tillfreds med den nyligen uppnådda finansieringen”, skriver Sven-Eric Carlsson.

De meddelar att de kommer att rösta mot en emission och uppmanar samtidigt förslagsställarna att dra tillbaka sitt förslag som enligt dem har skapat oro bland personalen, levarantörer, kunder och ägare.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »