Publicerad: tisdag, 20 februari, 2018 - 06:40
  • Majoriteten av de eckeröbor som röstade om kommunindelningen vill att Eckerö förblir en egen kommun. Arkivfoto. Hasse Persson-Bru.

Eckerö vill utvecklas i egen regi

Kommunstyrelsen i Eckerö kommer att verka för att behålla och utveckla kommunens verksamheter i egen regi! Det beslutet fattades på kommunstyrelsens möte förra veckan då resultatet av den rådgivande folkomröstningen diskuterades.

59,8 procent av dem som deltog i omröstningen i januari ansåg att Eckerö fortsättningsvis ska vara en självständig enhet i relation till andra kommuner. Mot bakgrund av att reformen av kommunstrukturen debatterats länge och att det under fjolåret fanns möjligheter att delta i informationstillfällen anses att kommuninvånarna varit tillräckligt insatta för att kunna ta ställning i frågan. Resultatet från folkomröstningen sägs också vara i paritet med det politiska ställningstagandet i kommunfullmäktige som nu får ärendet på sitt bord.