Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 23 november, 2022 - 05:59Uppdaterad: onsdag, 23 november, 2022 - 07:45
  • Skolan ska få bergvärme istället för oljepanna. Arkivfoto.

Eckerö vill minska energiförbrukningen

Eckerö kommun vidtar olika åtgärder för att minska energiförbrukningen i kommunen.

På senaste fullmäktigemötet fick de förtroendevalda information om vilka åtgärder som redan vidtagits och vilka man kommer vidta framöver. Bland annat ska man minska ner gatubelysningstiden för att spara el.

Från och med den 15 december ska man under måndag-onsdag tända vägbelysningen 6.40 istället för 6.30 som i dag, och så släcks den automatiskt vid gryning. På måndag-onsdagskvällar ska man släcka belysningen 21.30 istället för vid 23.30 som i dag. Hur mycket pengar Eckerö sparar på detta har man inte räknat på, men kommuntekniker Emma Saarela säger att det gör skillnad då det finns mycket belysning i kommunen, 470 gatlyktor och 151 lampor som belyser gång- och cykelvägar.

Andra åtgärder som planeras är att byta ut oljeuppvärmningen till bergvärme på skolan och dagis och att montera led-belysning i kommunens fastigheter och gatlyktor när gammal belysning behöver bytas ut. En åtgärd som redan vidtagits är att en ny värmepump som förväntas sänka elkostnaderna har installerats i Ekeborg.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »