Publicerad: torsdag, 15 februari, 2018 - 15:35Uppdaterad: torsdag, 15 februari, 2018 - 15:37
  • Eckerös kommundirektör Arsim Zekaj. Arkivfoto: Totte Vesterlund.

Eckerö vill locka inflyttare och turister

Hur ska Eckerö kommun göra för att locka fler invånare och fler turister?

Den frågan diskuterades under tisdagens kommunstyrelsemöte. Kommundirektör Arsim Zekaj säger att kommunstyrelsen ska ge närings- och kulturnämnden i uppdrag att begära in offerter av reklambyråer som ska hjälpa Eckerö med att ta fram en marknadsföringsstrategi.

- Vi ska också ha en planeringsdag med kommunstyrelsen och ledande tjänstemän, där vi ska ta fram en vision för framtidens Eckerö och planera för hur vi ska jobba de närmaste två åren, säger Arsim Zekaj.

Frågan om ett gemensamt kommunalt dataskyddsombud fanns också med på kommunstyrelsens lista. Eckerö och flera andra kommuer anser att det förslag som tagits fram av ÅDA är alldeles för dyrt, och enligt Eckerös kommundirektör Arsim Zekaj ska ÅDA därför ta fram ett nytt förslag om ett kommunalt dataskyddsombud.