Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 10 juni, 2020 - 15:29Uppdaterad: torsdag, 11 juni, 2020 - 17:35
  • Björn Blomqvist vid Eckerölinjens bolagsstämma år 2019. Arkivfoto: Tomas Tornefjell.

Eckerö förbereder emission och skakas av ägarstrid

När Rederi Ab Eckerö höll stämma under onsdagen flaggade koncernchef Björn Blomqvist för att en nyemission kan vara nära förestående.

Orsaken är att både rederiets långivare och finansministeriet vill att Eckerös ägare skjuter till pengar. Björn Blomqvist säger att han till och med tolkar det som att Finansministeriet kräver en nyemission för att bevilja de utlovade statsgarantierna. 

– Det är svårt att veta hur sannolik en kommande emission är, men det är åtminstone något vi behöver fundera på. Och om det blir en emission är det ett beslut som är ganska nära i tiden, säger Björn Blomqvist. 

Ett annat överraskande besked på stämman var att Johannes Dahlman, som representerar en av rederiets största ägare, drog tillbaka sin kandidatur till styrelsen, något Björn Blomqvist säger att han inte fick någon förhandsinformation om. Det som döljer sig bakom beslutet tycks vara en strid mellan bolagets ägare om hur bolaget sköts. 

– Det råder inte till fullo en samsyn hur bolaget ska drivas just nu. Både jag och Stefan Eriksson blir mer eller mindre utsparkade för att vi har avvikande åsikter när vi anser att bolaget delvis har missköts och att vi har saknat samsyn i stora ekonomiska beslut. Både jag och Stefan Eriksson blev ombedda att lämna styrelsen, säger Johannes Dahlman till Ålands Radio.

En fråga är varför det tar så lång tid för finländska myndigheter att efterkomma de regler som landets regering har fastslagit. Även om det finns tydligt uttalade stödåtgärder riktade till redernäringen så fastnar ärendena hos tjänstemännen på departement och myndigheter. Det händer inte med de åländska stöden, det menar näringsminister Fredrik Karlström (M).

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »