• Barn kan vara allergiska mot hästar och därför kanske villkoren för likabehandling inte skulle uppfyllas om Eckerö sponsrade stallbesök för kommunens barn. Arkivfoto: Cecilia Ekströmer.
Publicerad: måndag, 30 oktober, 2017 - 08:14

Eckerö bekostar inte viltsafari och ridning

Eckerö bekostar inte Eckeröbarns besök på Käringsunds viltsafari eller Stall Rosenqvist.

För ett tag sedan lämnade företagen in varsitt erbjudande till kommunen om att den till specialpris kunde köpa safaribiljetter respektive ridlektioner till kommunens barn. Närings- och kulturnämnden bad kommunstyrelsen om tilläggsmedel för att kunna finansiera detta, och man skriver i sin beredning att kommunfullmäktiges beslut från i maj då man beslöt att köpa årskort till Smartpark till Eckeröbarnen kan anses vara prejudicerande.

Kommundirektören och styrelsen anser däremot att den här typen av ansökningar bör prövas individuellt, och sponsorering av enskilda företag bör endast ske i undantagsfall. Vad gäller viltsafarit tycker styrelsen att det räcker med att man redan finansierar besök åt dagisbarnen i kommunen, och vad gäller Stall Rosenqvist tycker styrelsen att det är problematiskt eftersom barn kan vara allergiska mot pälsdjur. En viktig utgångspunkt för aktiviteter som sponsras av kommunen bör vara att de uppfyller villkoren för likabehandling och med hänsyn till de allergier som är relaterade till pälsdjur kan det anses att det villkoret inte uppfylls, menar styrelsen.

Fler Nyheter

Motstånd och få barn drar ned vaccinationsskyddet

Mia Kontio och Olli-Pekka Lehtonen:
Åland och svenska Österbotten ligger i botten när Institutet för hälsa och välfärd mäter vaccinationsgraden i landet.

Stadsdirektör söker jobb på Justitieministeriet

Barbara Heinonen:
Mariehamns stadsdirektör Barbara Heinonen har sökt en tjänst som riksfogde vid Justitieministeriet i Helsingfors. Hon är en av fem sökande till tjänsten. Tjänsten tillsätts i början av december för en tidsperiod på fem år.

Körkortsregistret ska förnyas

Nyhetsnotisen i ljudform:
Det åländska körkortsregistret är i behov av förnyelse, både vad gäller systemuppbyggnad och som teknisk plattform. Det konstaterar landskapsregeringen som nu tecknat avtal med Åda Ab gällande en förstudie för förnyelse av registret. Kostnaden blir enligt landskapsregeringens uppskattning 8550 euro.

Lägenhetshus planeras vid Havsvidden

Nyhetsnotisen i ljudform:
Nu har Bostads Ab Havsvidden i Geta fått jordförvärvstillstånd av landskapsregeringen. Tillståndet innebär att bostadsbolaget nu kan ingå ett legoavtal med Havsvidden Ab gällande ett markområde där man planerar att uppföra ett lägenhetshus i två våningar. Huset ska rymma åtta lägenheter.

Åländsk skogsindustri påverkas inte ännu av riksstrejk

Kenneth Berndtsson:
De åländska skogsbolagen påverkas inte nämnvärt av strejken inom skogsindustrin i riket. Pappersindustrin är igång igen, men sågverken och fanérfabrikerna har fortfarande strejk. Kennet Berndtsson på Skogax säger att det inte märkts mycket.

50 kommunanställda ska implementeras i KST

KST-ordföranden Runar Karlsson intervjuas av Owe Sjöblom:
När Ålands omsorgsförbund ombildas till Kommunernas socialtjänst (KST) blir personalstyrkan 50 personer större.

Inte samhällets sak att stormsäkra elnätet

Utvecklingsminister Alfons Röblom intervjuas av Tomas Tornefjell:
- I dagsläget finns det inga möjligheter för landskapsregeringen att vara med och betala för att stormsäkra elnätet. Det säger utvecklingsminister Alfons Röblom (HI), som bland annat ansvarar för energifrågor.

WHA-bygget framskrider som planerat

Projektledare Dan Engblom om arbetet på WHA
Ombyggnationen av Wiklöf Holding Arena framskrider som planerat. - Vi har inte stött på några överraskningar alls ännu här på WHA, säger projektchefen Dan Engblom.

Ålbiocom vill anlägga fler våtmarker

Nyhetsnotisen i ljudformat:
Ålbiocom Ab, alltså tidigare Ålandskomposten Ab, önskar anlägga fler våtmarker för att förbättra reningsstegen av näring, gärna i samarbete med landskapsregeringen. Det här är ett av de konkreta förslag som kommit fram under landskapsregeringens kartläggning av sociala, kulturella, ekonomiska och ekologiska värden i Sund.