Publicerad: måndag, 30 oktober, 2017 - 08:14
  • Barn kan vara allergiska mot hästar och därför kanske villkoren för likabehandling inte skulle uppfyllas om Eckerö sponsrade stallbesök för kommunens barn. Arkivfoto: Cecilia Ekströmer.

Eckerö bekostar inte viltsafari och ridning

Eckerö bekostar inte Eckeröbarns besök på Käringsunds viltsafari eller Stall Rosenqvist.

För ett tag sedan lämnade företagen in varsitt erbjudande till kommunen om att den till specialpris kunde köpa safaribiljetter respektive ridlektioner till kommunens barn. Närings- och kulturnämnden bad kommunstyrelsen om tilläggsmedel för att kunna finansiera detta, och man skriver i sin beredning att kommunfullmäktiges beslut från i maj då man beslöt att köpa årskort till Smartpark till Eckeröbarnen kan anses vara prejudicerande.

Kommundirektören och styrelsen anser däremot att den här typen av ansökningar bör prövas individuellt, och sponsorering av enskilda företag bör endast ske i undantagsfall. Vad gäller viltsafarit tycker styrelsen att det räcker med att man redan finansierar besök åt dagisbarnen i kommunen, och vad gäller Stall Rosenqvist tycker styrelsen att det är problematiskt eftersom barn kan vara allergiska mot pälsdjur. En viktig utgångspunkt för aktiviteter som sponsras av kommunen bör vara att de uppfyller villkoren för likabehandling och med hänsyn till de allergier som är relaterade till pälsdjur kan det anses att det villkoret inte uppfylls, menar styrelsen.