Publicerad: fredag, 18 januari, 2019 - 15:22Uppdaterad: onsdag, 9 oktober, 2019 - 14:38
  • Interna styrgruppen bestående av Katarina Donning, ÅDA, Ronny Lindström, landskapets IT-chef och Casper Wrede, valadministratör. Längst fram kansliminister Nina Fellman. Foto: Eva Ringbom-Fonsell.

”E-röstning löser ett stort demokratiproblem”

Förberedelserna med e-röstning i lagtingsvalet i oktober är nu igång på allvar.

Målgruppen är de utflyttade ålänningarna, som i nuläget beräknas vara cirka 2.000, nästan 10 procent av de röstberättigade. En intern styrgrupp har tillsatts och det spanska företaget Scytl som ska leverera e-röstningen har erfarenhet från många länder, bland annat Australien och Norge. Offertsumman är på 40.000 euro.

I riket gjorde man bedömningen att riskerna överväger nyttan när det gäller e-röstning, men på Åland görs inte den bedömningen.

- Det är mindre risk att främmande makt intresserar sig för våra val lokalt här på Åland. Den största risken finns hos väljarna själva, att man till exempel har dåligt virusskydd, säger Casper Wrede, valadministratör.

Kansliminister Nina Fellman säger att e-röstningen inte är något man blåögt går in för.

- Vi har noga studerat hur man genomfört det i andra länder. Nu ska röstningen testas i vår och bedöms det inte som säkert, går vi inte in för det, säger Nina Fellman.