Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 10 oktober, 2016 - 14:02Uppdaterad: måndag, 10 oktober, 2016 - 15:43

Dyra rättegångskostnader i lönetvist

Det blev totalt sett dyra rättegångskostnader för en man som för ett år sedan i tingsrätten dömdes att betala tillbaka drygt 1.400 euro till landskapsregeringen för lön som han fått utan grund.

 Förutom den ersättningen dömde tingsrätten då mannen att stå för 5.000 euro av landskapsregeringens rättegångskostnader. Mannen besvärade sig till hovrätten och yrkade att landskapsregeringens krav skulle förkastas, eller att beloppet åtminstone skulle kvittas mot en väntelön på 747 euro och att landskapsregeringen skulle betala hans rättegångskostnader.

Hovrätten ser ingen anledning att ändra tingsrättens dom. Mannen åläggs också att ersätta landskapsregeringens rättegångskostnader i hovrätten med 2.125 euro exklusive mervärdesskatt.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »