Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 20 oktober, 2021 - 13:31Uppdaterad: onsdag, 20 oktober, 2021 - 15:21

Dumpade tjärasfalt i naturen

Vd för en schakt och transportfirma som i dag stod åtalad för två fall av miljöförstöring erkände sig skyldig inför tingsrätten.

Mannens firma har vid två tillfällen mellan september 2018 och mars 2020 lämnat uppbruten asfalt som innehållit stenkolstjära, vilket är att räkna som miljöfarligt avfall, i naturen i Jomala.

Vid det första tillfället har det handlat om runt 88 ton asfalt. Vid det andra tillfället har en del av asfalten grävts ner som markutfyllning utan att någon miljögranskning först har gjorts.

I och med att mannen erkänner sig skyldig förbinder sig åklagaren att yrka på straff i enlighet med en lindringare straffskala.
Det yrkas därför på att företaget döms till en samfundsbot om 12.000 euro, att företaget erlägger en brottsofferavgift om 800 euro och att mannen själv erlägger en brottsofferavgift om 80 euro.
Dom kommer senare.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »