Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 25 maj, 2023 - 12:30Uppdaterad: torsdag, 25 maj, 2023 - 13:23

Drygt 770 lärare jobbar på Åland

Vårterminen 2023 arbetar drygt 770 lärare inom den åländska utbildningen, det visar statistik från Ålands statistik- och utredningsbyrå, Åsub. 

Av dem finns 540 i grundskolan och närmare 170 på gymnasienivå, inklusive Ålands folkhögskola. Högskolan på Åland har 32 lärare som undervisar på yrkeshögskolenivå. Inom övrig utbildning, det vill säga på Ålands musikinstitut och Medborgarinstitutet, arbetar 34 lärare. 

Cirka 70 procent av lärarna på Åland är kvinnor, men könsfördelningen varierar på de olika utbildningsnivåerna. I grundskolan är de kvinnliga lärarna i stor majoritet medan männen överväger vid Högskolan. På gymnasienivå och i övrig utbildning är könsfördelningen relativt jämn.

Högskolan har de äldsta lärarna i genomsnitt medan grundskolans lärare generellt är yngst. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »