Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 6 juni, 2024 - 07:09Uppdaterad: torsdag, 6 juni, 2024 - 07:57

Drygt 3 000 ambulansuppdrag på Åland under fjolåret

Antalet prehospitala larmuppdrag, eller ambulansuppdrag, under 2023 var 3 156 stycken, enligt statistik från Mariehamns räddningsverk. Det är en minskning med 54 uppdrag jämfört med 2022.  

De högst prioriterade larmen, A-larm, uppgick till 301 stycken, vilken var en minskning med 40 jämfört med 2022. Den vanligaste typen av larm var C-larm och av dem var det 1 304 under fjolåret. Inom den kategorin skedde en ökning med 100 uppdrag.  

Den mest hektiska månaden för ambulansverksamheten var juli, då det utfördes 327 uppdrag, medan april var den månad med minst antal uppdrag, 223 stycken. Sett till vilken typ av uppdrag som var vanligast är det kategorin “fall, vrickning, stukning” som var vanligast, följt av “annan sjukdom” och “störning av vitalfunktion”.  

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »