Publicerad: fredag, 8 februari, 2019 - 06:10Uppdaterad: fredag, 8 februari, 2019 - 06:11
  • Lantbruket drabbades hårt av fjolårets torka och många odlare har nu ansökt om tillfälligt särskilt nationellt stöd. Foto: Nina Smeds.

Drygt 200 ansökningar om krisstöd

Drygt 220 odlare har ansökt om tillfälligt särskilt nationellt stöd med anledning av sommarens torka.

- Stödet täcker inte på långa vägar upp de förluster som jordbruket led förra sommaren. Men det är ett stöd för att komma igång inför den här odlingssäsongen, säger Henry Lindström, vd för Ålands producentförbund.

Jomalas lantbrukssekreterare Agneta Sviberg har fått in ett 60-tal ansökningar om stöd. Anders Sundqvist, som är lantbrukssekreterare i Hammarland, har fått in totalt 50 ansökningar från sina kommuner. 25 kommer från Hammarland, 6 stycken från Eckerö, 10 från Föglö och 9 ansökningar från Lumparland.

Inom samarbetsområdet för norra Åland har det kommit in 113 ansökningar om tillfälligt särskilt nationellt stöd med anledning av sommarens torka. Lena Roos-Clemes, lantbrukssekreterare för norra Åland, har fått in 37 ansökningar från Finström, 14 från Geta, 33 från Saltvik, 19 från Sund 19 och 10 från Vårdö.

- Det är ungefär hälften av odlarkåren, säger Lena Roos-Clemes.