Publicerad: onsdag, 3 april, 2019 - 13:03Uppdaterad: onsdag, 3 april, 2019 - 17:11
  • Den nya förvaltningsplanen innebär metoder som kan avbryta havsörnens jakt på ejdern. Foto Antonio Lucio Carrasco Gomez

Drönare och laser i nya förvaltningsplanen för havsörn

Skrämselmetoder som involverar laser och drönare samt lite lindrigare restriktioner för skogsbrukarna ingår i den nya förvaltningsplanen för havsörn.

-Det vi skall testa nu är drönare för att avbryta jakten när havsörnen är på väg att ge sig på ejdern, säger naturvårdsintendent Maija Häggblom.

Drönare är en metod som testats i Sverige och har gett goda resultat där den gjorts dagligen. Att använda laser är en metod som hämtats från Skottland.

Den nya förvaltningsplanen är också tänkt att förenkla för skogsbruket.

-Skogsägaren skall få ett snabbare besked när man lämnar in sin avverkningsplan så att man inte kommer in i häckningstid innan man får besked, säger skogsbruksingenjör Henrik Pettersson.

Avverkningsradien från ett örnbo minskas också från 300 meter till 200 meter under häckningstid i den nya förvaltningsplanen.