Publicerad: onsdag, 13 november, 2019 - 06:04Uppdaterad: onsdag, 13 november, 2019 - 15:58
  • Jan Kåhre, stående, presenterade i går sin nya bok om Navigationsskolan. Han vill att ursprungsutseendet återställs och donerar nu 100.000 euro för att projektet ska förverkligas. Foto: Malin Henriksson
  • "Plåtskjulet" uppe på Navigationsskolan är inte populärt. Foto: Cecilia Ekströmer

Donerar 100.000 euro för återställande av byggnad

Jan Kåhre vill att Navigationsskolan ska återställas till hur den såg ut i begynnelsen, så som arkitekt Lars Sonck ritade den. För att förverkliga detta donerar han nu 100.000 euro till Folke Wickströms minnesfond för belysande och bevarande av byggnadskulturen inom Mariehamns stad.

– Jag har alltid upplevt det som en fin byggnad, men sedan blivit besviken på hur den ser ut i dag med det där eländiga plåtskjulet på taket, säger Jan Kåhre.
Han hoppas att den donerade summan ska göra att en gammal diskussion förverkligas. Landskapets fastighetsverk får ta del av summan med villkoret att man påbörjar projektet att återställa byggnaden inom två år.
Fastighetsverkets vd Stefan Rumander är positiv till ett återställande, men säger att det inte bara kan ligga på landskapets axlar. Också högskolan, som i dag huserar i lokalerna, och Mariehamns stad behöver delta i processen.

– Jag tror att många parter måste samverka, säger han.