Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 12 januari, 2011 - 15:40Uppdaterad: tisdag, 30 augusti, 2016 - 10:21

Domkapitlet överklagar inte dom<br>om avsatt kyrkoherde

Domkapitlet kommer inte att överklaga Helsingfors förvaltningsdomstols beslut om att kyrkoherde Jan-Erik Karlström blev felaktigt avsatt från sin tjänst i Mariehamns församling. - Vi upplever fortfarande att vi tog det rätta beslutet ifjol men eftersom förvaltningsdomstolen inte anser att vårt material är tillräckligt starkt att hålla i en juridisk prövning och vi också fått omdömet från andra juridiska instanser att sannolikheten för ändring i högre instans är väldigt låg anser vi att för alla inblandade så är det bäst att inte föra saken vidare, säger biskop Björn Vikström. Jan-Erik Karlström får nu tillbaka sin tjänst men kommer enligt egen utsago att ansöka om tjänstledighet för våren för att sköta sitt nuvarande förordnande som kyrkoherde för Ålands södra skärgårdsförsamling.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »