Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 4 juni, 2021 - 17:29
  • En oenig tingsrätt dömde en man för våldtäkt. Foto: Malin Lundberg

Domare anmälde avvikande åsikt i våldtäktsdom

En man döms till villkorligt fängelse i ett år för våldtäkt som ung förbrytare. Ålands radio rapporterade igår om rättegången som ägde rum på tisdagen i Ålands tingsrätt.

Tingsrätten anser att den målsägandes berättelse är trovärdig, konsekvent och detaljerad. Hennes berättelse stöds av de anteckningar som hon fört under tidspersioden där hon skriver om sitt mående till följd av det hon beskriver som en våldtäkt som ägde rum i ett trapphus och en hiss.

Tingsrätten anser det utrett bortom allt rimligt tvivel att den nu dömde mannen gjort skyldig till våldtäkt. Utöver det villkorliga fängelsestraffet döms mannen att ersätta den målsägande på sammanlagt 6.000 euro för lidande, sveda och värk och posttraumatisk stress.

Men det var inte en enig tingsrätt som dömde mannen, tingsdomare Pia Jacobsson anmälde en avvikande åsikt.

Hon skriver att att det på basis av bevisen som lagts fram kvarstår rimligt tvivel om den unge mannens uppsåt.

”Det räcker inte enbart att målsägandes berättelse i sig är trovärdig och att hon i sin ställning som målsägande har sanningsplikt. Således förkastar jag åtalet jämte ersättningsyrkandena”, skriver hon.

 

 

 

 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »