Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 19 maj, 2022 - 14:20Uppdaterad: torsdag, 19 maj, 2022 - 15:37
  • ÅHS har 3-4 patienter per dag inlagda med civid-19. Arkivbild.

Dödligheten i covid-19 minskar

Från månadsskiftet april-maj har dödligheten från covid-19-smittan minskat i hela landet, det rapporterar Social-och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd, THL.

I början av år 2022 spred sig covid-19 också i stor utsträckning bland den äldre befolkningen. Detta ledde till att dödligheten inom 30 dygn från covid-19-smittan ökade, men vid månadsskiftet april-maj började den tydligt sjunka igen. Trots det höga antalet smittfall har dödligheten bland de som fått tre vaccindoser hållits på en klart lägre nivå jämfört med den övriga befolkningen. Över hälften av befolkningen över 80 år har fått den fjärde vaccindosen.

I början av den här veckan vårdades knappt 600 patienter på sjukhus på grund av covid-19. På Åland har antalet patienter med covid-19 varit 3-4 per dag under den senaste tiden, berättar chefläkare Jun Nagamori.

Totalt har det rapporterats om 4.373 dödsfall till följd av covid-19 fram till den 15 maj, varav tio på Åland.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »