Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 22 juli, 2021 - 06:12Uppdaterad: torsdag, 22 juli, 2021 - 07:06
  • ÅMHM hittade brister i djurhållningen. Arkivfoto.

Djurhållare måste föra medicinjournal

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) ålägger en djurhållare att senast den 1 augusti se till att stängslet runt hagar och beten är i så gott skick att det inte kan skada djuren.

I maj fick ÅMHM en anmälan som gav misstanke om brister i djurhållningen. Man gjorde två inspektioner och flera av bristerna som upptäcktes åtgärdades inom hörandetiden. Stängslen var dock en punkt som ännu behövde åtgärdas, liksom att djurhållaren måste börja föra journal över nyttodjurens medicinering.

ÅMHM skriver i sitt beslut att djurhållaren måste ha journalen lättillgänglig så den kan visas upp på begäran och den ska bevaras i fem års tid.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »