Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 26 februari, 2021 - 14:35Uppdaterad: fredag, 26 februari, 2021 - 15:25
  • Skolorna har övat sig på att distansundervisa sedan i höstas. Foto: Felix Quarnström, ÅRTV

Distansundervisning ingen större omställning för skolorna

Högstadieskolorna ska driva sin undervisning på distans de kommande två veckorna på grund av den ökade smittspridning i samhället.

Sofi Ekholm, rektor på Godby högstadieskola, berättar att man förväntade sig att det skulle bli distansundervisning någon gång under läsåret.

- Redan i höstas skulle man öva på distansundervisning även när man hade närundervisning. Man skulle öva på att ha distansundervisning i klass, säger Sofi Ekholm.

Distansundervisning har inte särskilt många år på nacken inom grundskolan vilket har resulterat i svårigheter för elever som behöver extra hjälp. Sofi Ekholm berättar att elever som behöver extra hjälp får vara i skolan.
Även Mikael Rosbäck, rektor på Strandnäs skola, berättar att elever som har rätt till extra hjälp ska få den hjälp som de behöver.

- Man sätter in en assistent som jobbar enskilt med eleven och kuratorn får kontakta sina elever för att göra det så normalt som möjligt, säger Mikael Rosbäck.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »