Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 7 oktober, 2016 - 15:15Uppdaterad: fredag, 7 oktober, 2016 - 16:06

Diskussion om nytt riksstöd

En ny strid om statsstöd blossar upp. Den här gången gäller det statsgarantier för likviditetslån till jordbruket.

Ett nytt stödsystem är under diskussion mellan landskapet och riket. Riksregeringen har till riksdagen överlämnat ett lagpaket om statsgarantier för likviditetslån som jordbrukare tar hos banken. Men åländska jordbrukare är inte medräknade, de får landskapet sköta, menar jord- och skogsbruksministeriet. Ministeriet menar att bristen på likvida medel är kopplat till investeringsstödet, som är landskapets behörighet, och inte till dålig lönsamhet och försenade stöd.

- Vi anser att det handlar om det senare, säger byråchef Sölve Högman vid landskapets jordbruksbyrå.

Svenska lantbrukarnas centralorganisation, SLC, i riket, stöder den åländska synen, men vid Ålands producentförbund betonar Henry Lindström vikten av att möjligheten överhuvudtaget ges också till åländska jordbrukare. Men hur stort behovet är, vet han inte.

 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »