Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 2 december, 2010 - 12:00Uppdaterad: tisdag, 30 augusti, 2016 - 10:22

Diskussion om Kalmarnäsrondell

Bygg en rondell på Lemlandsvägen, i korsningen till Solberget och Kalmarnäs, samt en tunnel för gångtrafikanter och cyklister! Det förespråkar kommunstyrelsen i Lumparland i stället för sänkt hastighet från Österkalmare vägskäl till stadsgränsen.Det är boende på Solberget och Kalmarnäs som föreslagit sänkt hastighet vilket Jomala kommun bett om hos landskapsregeringen. Förutom Lumparland har också Föglö i sitt utlåtande sagt nej till sänkt hastighet på Lemlandsvägen.Landskapsregeringen har ännu inte beslutat i frågan, men enligt tidigare löften skulle en rondell ha varit klar redan för tre år sedan och sträckan hastighetsbegränsad till 50. Enligt vägingenjör Stig Jansson väntar man på att Jomala först ändrar byggnadsplanen för området.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »