Publicerad: torsdag, 4 juni, 2020 - 14:37Uppdaterad: torsdag, 4 juni, 2020 - 15:35
  • Genrebild. Foto: Felicia Bredenberg

Discgolfförening vill göra Doktorsvillan till klubbhus

Föreningen Ax discgolf rf ansöker om att få utvidga discgolfbanan i Badhusparken i Mariehamn från nuvarande nio hål till 18 hål.

Det är stadens infrastrukturnämnd som kommer att behandla ärendet.

Föreningen skriver att de är villiga att ansvara för underhållet för hela banan och att de tillsammans med Ålands discgolf förbund rf är intresserad av att använda Doktorsvillan som klubblokal.

Som Ålands Radio rapporterat om håller många nya discgolfbanor på att byggas och föreningen menar att detta kommer att minska slitaget på Badhusberget samtidigt som banan kommer att ”fylla en viktig funktion för ungdomarna i Mariehamn och turister utan bil samt de som bara besöker Mariehamn över dagen”.