Publicerad: onsdag, 1 juli, 2020 - 06:05Uppdaterad: onsdag, 1 juli, 2020 - 08:02

Discgolfbanan i Badhusparken växer

Föreningen AX Discgolf har anhållt hos staden om att få bygga ut den befintliga discgolfbanan i Badhusparken från nio till 18 hål, och att sköta driften.

Vid infrastrukturnämndens senaste möte föreslog Jessy Eckerman (S) att man går in för stadsarkitektens förslag att flytta discgolfbanan till en annan plats, förslagsvis Kvarnberget. Det förslaget föll i omröstning mot Björn Hägerstrands (MSM) förslag att ge infrastrukturchefen rätt att besluta om banans slutliga sträckning genom att anpassa den nya delen av banan så att området kan delas av många intressen samtidigt.
Man beslöt också att spel ska vara tillåtet mellan klockan 07.00-22.00.
- Nämnden är positiv till discgolf rent allmänt men det finns olika åsikter om placeringen, säger ordförande Julia Birney (Lib) vars röst fällde avgörandet.
Om det i framtiden visar sig att en mer lämplig placering är av intresse uppmanas föreningen att inkomma med en anhållan om flytt av banan.