Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 12 april, 2024 - 06:10
  • Sandra Jourdan och Gunilla Holmberg vid Folkhälsan. Foto: Tomas Tornefjell.

Digital tjänst för privatekonomi erbjuds av Folkhälsan

Folkhälsan på Åland har lanserat den digitala tjänsten Klövra, som är ett pedagogiskt och självinstruerande digitalt material för grundläggande kunskaper i privatekonomi med fokus på att budgetera, spara, prioritera och låna.  

Gunilla Holmberg, som är ekonomisk rådgivare vid Folkhälsan, säger att syftet med tjänsten är att främja ekonomisk medvetenhet och att motverka överskuldsättning. Materialet är skapat för svenska förhållanden av Veronica Tagesson, men det innehåller information som är anpassat för Åland. 

Sandra Jourdan, som är tillförordnad verksamhetsledare vid Folkhälsan, säger att man ska använda den svenska varianten under ett år. Efter det ska man göra en utvärdering för att se om man behöver ta fram en version som är helt anpassad för åländska förhållanden.

Det är kostnadsfritt att använda Klövra på Åland, allt som behövs är en inloggning som man får av Folkhälsans ekonomiska rådgivare Gunilla Holmberg. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »