Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 25 januari, 2023 - 12:49Uppdaterad: onsdag, 25 januari, 2023 - 17:08
  • St Göranshemmet kan bli en del av demenscenter i Mariehamn. Arkivbild.

Demenscenter vid Trobergshemmet utreds vidare

Äldreomsorgsnämnden i Mariehamn återremitterade ärendet om ett demenscenter vid Trobergshemmet vid sitt möte på tisdagen.

Äldreomsorgschef Evelina Grandell Rosenlund har tagit fram ett förslag som går ut på att äldrecentret bör koncentreras runt Troberghemmets tomt, St. Göranshemmet och omgivning med hjälp av om- och nybyggnation samt eventuell inhyrning av lämpliga utrymmen för vård och omsorg i Hälsans Hus.

- Nämnden för en positiv dialog och vi skickade med lite vägkost i det fortsatta arbetet, säger Conny Nylund, ordförande i äldreomsorgsnämnden.
Evelina Grandell Rosenlund ska bland annat komplettera utredningen med en ungefärlig uppskattning av antalet platser som behövs och en tidsaxel när platser kan bli tillgängliga.

- Om vi går in för det här alternativet kan tilläggsplatser vara tillgängliga inom ett år och sen vidareutvecklar vi efter hand, säger Conny Nylund.
Nämnden får tillbaka ärendet om ett par veckor och förhoppningen då är att kunna skicka det vidare till stadsstyrelsen för att sen kunna behandlas av fullmäktige i slutet av februari.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »