Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 20 juli, 2021 - 16:11Uppdaterad: torsdag, 29 juli, 2021 - 11:55
  • Hur man ska finansiera en tunnel har diskuterats i kommittén. Genrebild från en tunnel på Åboleden.

Delbetänkande från tunnelkommittén

Den så kallade tunnelkommittén som på politisk nivå ska diskutera en fast förbindelse mellan Föglö och fasta Åland har kommit med ett delbetänkande.

Kommitténs uppgift är att svara på vilken sträckning som är lämpligast för en tunnel, vilken säkerhetsstandard som är bäst och hur finansieringen kan se ut.

Kommittémedlemmen Jörgen Pettersson (C) säger att det finns många alternativ för finansieringen, men att det är för tidigt att säga hur en tunnel ska finansieras. Ett alternativ som föreslås är en så kallad bompeng, alltså en avgift för att köra genom tunneln, för finansieringen.

Kommitténs ordförande, infrastrukturminister Christian Wikström (Ob), ser en avgift för genomfart som en viktig del av finansieringen, men framför att det ännu återstår mycket arbete kring finansieringsfrågan.

Tunnelkommittén består av representanter för samtliga lagtingsgrupper med undantag för Socialdemokraterna och den ska under detta år komma med ett slutbetänkande. I tisdagens Åland idag kunde du dessutom höra Föglös kommundirektör Niklas Eriksson om tunnelplanerna.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »