Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 28 april, 2021 - 11:16Uppdaterad: onsdag, 28 april, 2021 - 13:47
  • LR anser att smittskyddslagen behöver förlängas. Arkivbild.

Delar av smittskyddslagen kan förlängas

Det finns ett förslag från social- och hälsovårdsministeriet om att förlänga temporära paragrafer i smittskyddslagen att gälla till den 31 december i år. De nuvarande bestämmelserna är i kraft till den 30 juni.

Paragraferna handlar bland annat om att myndigheterna kan begränsa öppettider för restauranger och hur många som får samlas på olika ställen.

Landskapsregeringen skriver i sitt utlåtande att det är nödvändigt att de temporära paragraferna förlängs efter den sista juni, men är tveksamma till om det behöver vara ända till årets slut. LR menar att eftersom vaccinationstäckningsgraden i landet ökar under sommaren och hösten bör bestämmelserna inte förlängas längre än vad som är absolut nödvändigt då bestämmelserna innebär inskränkningar till exempel i näringsfriheten och egendomsskyddet.

 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »