Publicerad: torsdag, 13 augusti, 2020 - 06:19Uppdaterad: torsdag, 13 augusti, 2020 - 10:02
  • Ålands musikinstitut. Arkivbild.

Delar av ÅMI:s verksamhet hotad

Det är i nuläget osäkert om Ålands musikinstitut kommer att kunna bedriva en del av sin normala verksamhet under hösten.

-Det är på grund av ekonomiska skäl som stavas covid-19. Landskapsregeringens ekonomi har försämrats och då tittar man över var man kan spara, säger rektor Björn Blomqvist.

Det handlar om verksamhet där undervisningen bedrivs av timlärare och inte heltidsanställda. Bland annat är verksamheten för barn under under sju år hotad och även viss annan verksamhet är också osäker. Beskedet om musikinstitutet får de medel som behövs väntas komma i månadsskiftet augusti-september i och med landskapsregeringens fjärde tilläggsbudget.

-Jag är den första att beklaga att det är så här, säger Björn Blomqvist.

De berörda vårdnadshavarna har kontaktats via mejl.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »